En generalprøve på livet

Gruppeterapi

Når hverdagslivet udfordrer os, har rigtig mange af os en tendens til at tænke at: ”Jeg er nok den eneste, som har det sådan”…, men du er ikke alene…

Hvorfor gruppeterapi

Fordele ved gruppeterapien er netop, at man opdager, at man ikke er alene, men at andre også har udfordringer eller problemer, der ligner ens egne:

  • Man opnår en følelse af at blive set og forstået på et dybere plan. Og man kan opnå hjælp til at finde nye handlemuligheder på udfordringer, som man før var kørt fast i.
  • Gruppen opleves ofte som et frirum, hvor man kan få sat ord på det der opleves som rigtigt svært, og som man føler, at man står alene med.
  • Gruppen giver mulighed for, at du kan øve dig på livet.

Hvem kan deltage:

Det er min erfaring, at Gruppeterapi med fordel kan bruges af de fleste mennesker. Det kan være frugtbart for gruppedeltagerne på denne måde at kunne arbejde direkte med problematikker fra hverdagens forhold til andre mennesker.

Der er plads til alle. Vi mødes på tværs af generationer, ung som gammel og midt i livet, alle der har lyst til at arbejde med sig selv – sammen med andre.

Det kan også være relevant for dig, som har gået eller går i individuel terapi, da du netop i gruppen øver dig i det, som er svært i relationer.

Hvad går det egentlig ud på? Hvad er formålet? Hvad får jeg ud af det?

Formålet med vores gruppeterapi er at mødes om at arbejde terapeutisk og udvikle sig sammen med andre.

Udgangspunktet er en nysgerrighed på sig selv og sine relationer med andre.

Du kan ikke forandre andre, men du kan udvikle og forandre dig selv. I gruppen får du mulighed for at opnå personlig udvikling sammen med andre – Blot det at undersøge og formulere sit følelsesliv og de tanker og sammenhænge, vi hver især skaber i vores hoveder, forandrer os.

Vi ser vores gruppeterapi som en generel udviklingsgruppe, hvor deltagerne arbejder med deres forskellige individuelle temaer.

Gruppeterapien er en general prøve på livet, da det man bøvler med i livet ofte viser sig i mødet med de andre i gruppen.

Sammen med andre kan du blive klog på livet og dine relationer. Så du står bedre selv.

At være sig selv sammen med andre – det er det vi gerne vil opnå.

Hvad snakker vi om i gruppen?

Om hvordan vi forholder os til livets udfordringer – det er det vi bringer ind i gruppen.

Der er ikke krav om noget specifikt tema eller en særlig udfordring. Det som er på spil for dig i dit liv, lige nu og her, det som viser sig i gruppen, er det, som vi taler om.

Du bringer det ind i gruppen, som du kommer med, og som er vigtigt for dig.

Det, vi fortæller om, viser sig på den måde, vi fortæller om det på.

Der vil opstå rigtig mange rørende møder – som ikke vil opstå, hvis du sidder alene.

Det kan være en hel befrielse at opdage, at andre også kender til det, som du er udfordret af.

Der er store gevinster at hente ved at gå i gruppeterapi

Når mennesker er sammen, påvirker de hinanden, og gruppeterapi handler også om det, der sker gruppemedlemmerne imellem, her er der meget personlig læring at hente, og det giver os mulighed for at øve os i det virkelige liv.

I forhold til den enkeltes personlige proces er der også en gevinst ved at deltage i gruppeprocesarbejdet. De temaer, der udspiller sig i forhold til resten af gruppen, vil ofte være genkendelige for den enkelte deltager fra hendes eller hans liv i øvrigt. Det kan være frugtbart for gruppedeltagerne på denne måde at kunne arbejde direkte med problematikker fra hverdagens forhold til andre mennesker.

Er du interesseret i at deltage så kontakt mig

Praktiske oplysninger om vores gruppeterapi:

Vores gruppeterapi ledes af 2 erfarne terapeuter

Tid og sted : Vores gruppeterapi foregår hver anden tirsdag i tidsrummet 17 – 20 og foregår midt i Århus – lige midt på strøget, første gang den 24. april 2018.

Antal deltager: max. 12 deltager og der er løbende optag

Optagelse: forud for optagelsen inviterer vi dig til en gratis forsamtale, hvilket aftales når du kontakter os.

Pris: 700,- kr, pr. gang som betales forud for deltagelse via bank overførsel, medbring kvittering.

Vil du vide mere så kontakt mig, og vi kan aftale et formøde.

”Det er i vores ægte mellemmenneskelige møde, man øver sig på at kunne møde verden frit, åbent og som sig selv i sociale relationer. Men terapien er ikke selve livet. Det er kun en generalprøve”.

Citat psykolog og forfatter Bo Jacobsen

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu