Parterapi en investering i det der virkelig tæller

Parterapi

Hvorfor

Jeg tror, at parforholdet er en af de mest udfordrende relationer i vores liv. Og det er den relation, der er grundlag for den største glæde og den dybeste sorg.

Jeg tror, at de fleste par i løbet af deres forhold vil opleve, at der er problematikker, der bliver ved med at dukke op og skabe frustrationer. Forholdet kan sommetider løbe af med én, og det kan være svært at finde sig selv – og hinanden.

Jeg er optaget af den dynamik, som er i parterapi, hvor jeg ser, at der er flere bolde i luften. Vi er vi ikke to tilstede – men tre – parret, terapeuten og forholdet.

Det, som jeg arbejder med i parterapien, er selve forholdet, altså det der sker imellem Jer. Jeg oplever, at rigtig mange par har svært ved at få talt sammen, om det som fylder, og om det som er svært i forholdet. Jeg ser, at mange par følelsesmæssigt svinger forskudt. Kvinden har ofte brug for at tale om de svære ting, men samtidig har hun rigtig svært ved at få givet udtryk for sine egne behov. Manden har derimod ofte svært ved at få sat ord på det, som fylder. Mange gange oplever jeg, at der i parforholdet er en ensomhed, at parret har svært ved at tale med hinanden, om det som gør ondt, og om det som ”tricker” dem hver især. Når man møder hinanden og bliver forelskede, bliver vi ofte tiltrukket af vores forskellighed, og det er det, som tænder os. Og det paradoksale er, at den forskellighed ofte er det, som over tid kommer til at skabe frustration hos parret.

I parterapien handler det ikke om, at du er forkert – det handler om at skabe klarhed

En stor del af det terapeutiske arbejde består i at gøre Jeres samspil tydeligt for Jer. Og med den tydelighed kan I blive bedre til at håndtere hverdagens udfordringer, og samtidig kan I opnå gode erfaringer med at bryde et ellers velkendt mønster med en fastlåst kommunikation.

Ingen bliver forkerte, og I begge bliver set og forstået, da vi i samtalerne arbejder meget med jeres indbyrdes længsler og behov, og med den måde som I taler om dette med hinanden.

Det centrale er, at få øje på hvad der er ved din partner, som ”tricker” dig, og som aktiverer det spørgsmål der gemmer sig i et hvert parforhold: ”Er du der for mig?” – ”kan jeg regne med dig?”

Hvornår?

Det en god idé, at se parterapi som en investering i forholdet. Det er optimalt, hvis man ikke venter med at komme i terapi, til tingene er gået galt, og konflikterne er blevet så store, at man har trukket sig fra hinanden i relationen.

Jeg ser dog, at flere og flere par vælger tidligt i deres parforhold at gå i parterapi, netop i erkendelse af, at flere og flere bliver skilt på grund af dels ydre pres om at gøre karriere, stifte familie, købe hus og i det hele taget om at skulle nå det hele på samme tid og samtidig at skulle være der for hinanden. Dette giver et pres ind i de nære relationer, som er en meget stor udfordring.

Mange nygifte får faktisk gavekort til parterapi, og de får derved mulighed for passe på og pleje deres parforhold.

Hvor tit skal vi gå i parterapi?

For nogle par er 1 – 2 samtaler fint. Andre har brug for flere samtaler for at få et regelmæssigt eftersyn af Jeres styrker og svagheder. Lidt på linje med et tandeftersyn eller serviceeftersyn på bilen af styrker og udfordringer.

Skal vi blive sammen?

Nogle par kommer, fordi de er kommet i tvivl om, hvorvidt de kan/skal blive sammen, og det er oftest en ulykkelig og svær situation at være i.

Det kan være, at skænderier eller uenigheder er kommet til at fylde for meget i relationen, og det kan virke, som om at man ikke længere har så meget at være fælles om – måske føles fællesskabet lidt trangt.

Måske er tilliden brudt, og måske føler du dig svigtet.

Måske oplever du som mand, at det er svært at få sat ord på det, som fylder hos dig – og måske oplever du som kvinde, at det er svært at få talt om det, som du har behov for.

Her vil terapien hjælpe jer med at se rundt om problemerne fra begges side. Når man i forvejen er presset på sammenholdet, kan det være svært at arbejde med selv, og så er det en god idé at søge hjælp udefra.

Parterapi er med til at oversætte, hvad der er på spil i Jeres forhold

I parterapien kan jeg ”oversætte” det, som sker i mellem jer. Så det bliver klart, hvad det er, som I hver især bliver ”tricket af” i jeres parforhold.
Alvorlige hændelser og sygdom

Jeg ser ofte hos par, der bliver ramt af alvorlig og kritisk sygdom, at de har forskellige måder at håndtere deres angst og bekymring på.

Og jeg ved af erfaringer fra mit arbejde som terapeut ved kræftens bekæmpelse, at når den ene part i et parforhold har kræft, sker det ofte, at de ikke følges ad i behov og reaktioner. Den ene kan have behov for at tage en dag ad gangen og holde fast i håbet og det positive. Den anden er måske mere optaget af konsekvenserne af behandlingen og er bekymret for, hvad fremtiden vil bringe. Det kan også være, at den ene part har brug for at tale meget om sygdommen, mens den anden har brug for, at sygdommen fylder så lidt som muligt.

Her kan parterapi være en stor hjælp, og mulighed for at I kan komme til at tale sammen med hinanden om det, som er så svært at tale om.

Når vi bliver alvorligt syge, mister én vi holder af eller kommer ud for uheld, bliver vi rystede i vores inderste, og det kan være svært at finde fodfæste igen. Og meget ofte så reagerer vi forskelligt som mand og kvinde. Og det kan nogle gange resultere i, at I kommer til at misforstå og såre hinanden. Når man samtidig er syg eller meget ked af det, kan det være svært at have overskud til at tage sig af det selv.

I terapien kan man lade ansvaret ligge et lille øjeblik og overlade det til terapeuten, mens man får hjælp.

I parterapien er i ligeværdige

Der vil blive taget lige stor hensyn til begge, og ingen bliver forfordelt. Det er min opgave som terapeut at tage ansvar for, at I begge føler jer set og mødt i terapien. Begges behov vil blive tilgodeset. Jeg tager mig lige godt af Jer begge to.

Kan man gå i parterapi alene?

Ja, og du har måske overvejet det? Måske kan du ikke få din partner med, måske vil din partner ikke. Jeres parforhold fungerer ikke, og selvom I ikke vil skilles, har I det ikke godt nok sammen.

Måske har du talt varmt for parterapi derhjemme, vredet armen om på din partner, bedt pænt og indsmigrende om det, men hun/han vil bare ikke med. Hvad gør man så?

Ja, så starter du bare alene i parterapi med fokus på dit parforhold. Du kan faktisk gøre en hel masse ved alt det, som du ikke synes fungerer i jeres forhold, også selvom din partner ikke vil med dig i terapi? Du kan ikke forandre din partner, men ved at du får kigget på dig selv ind i dit forhold, kan du helt sikkert få øje på nogle ikke konstruktive mønstre, som du kan ændre, ved blot at du begynder at gøre noget andet.

Så jo, man kan godt gå i parterapi alene, og mange gange sker der faktisk det, at din partner får lyst til at gå med  – næste gang.

Skal I have parterapi?

…så kontakt mig med det samme. Vi kan uden tvivl finde ud af noget.

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu