Sygefraværet falder og fagligheden vokser

Supervision og personaletræning (gruppeforløb)

Vi går ikke på arbejde for at få det godt, men det gør da ikke noget, at vi har det godt, mens vi er på arbejde. Derfor er supervision et meget vigtigt redskab. Supervision er et velafprøvet redskab til at forebygge egentlige nedbrud, sygemeldinger og udbrændthed hos personalet.

Hvor er supervision relevant:

  • Er I et nyt team, som skal finde vejen til dels metodefrihed og dels ensartethed?
  • Er I udfordret af de komplekse sager? Er der behov for sagssupervision?
  • Er der samarbejdsvanskeligheder i dit team? Er snitfladerne klare?
  • Kan det være svært at holde den professionelle distance?
  • Er balancen mellem at hjælpe klienten og det at passe på sig selv svær?
  • Er det svært at få borgerne til at tage ansvar, og hvad gør det ved os?
  • Har du en følelse af, at du ikke slår til?

Kontakt mig, så I kan komme i gang.

Jeg tilbyder supervision til personale, både enkeltpersoner og grupper, som arbejder indenfor områder med omsorg og relationer samt det socialfaglige område

Min tilgang til metoder er fleksibel, det afgørende er, hvad der virker og giver mening for Jer:

Det reflekterende team: Det reflekterende team er en struktureret samtale, der veksler mellem at lytte, spørge og reflektere. Man kan se det reflekterende team som en tænketank på sidelinjen, som giver mulighed for at få øje på nye perspektiver på en udfordring.

Gruppeeftersyn: Et eftersyn med en mindre arbejdsgruppe, f.eks et team eller en afdeling, som godt kan være en undergruppe i institutionen eller organisationen, hvor der er behov for at justere på forventninger, roller, samspil, adfærdsmønstre m.m.

Kollegial refleksion: En metode, som gennem samtaler blandt kolleger systematisk træner deres evne til selvrefleksion, sparring og udveksling af respons.

Formålene er at varetage jeres gruppes trivsel, faglighed og arbejdsduelighed.

Kontakt mig, Hvis I ønsker at indgå en aftale.

Formøde

Inden vi indgår en aftale, kommer jeg gerne til jer for nærmere afklaring af hvilke problemstillinger I vil arbejde med samt en præcisering af, hvad jeg kan tilbyde.

I mit arbejde med grupper er jeg optaget samspillet, kommunikation og forpligtende relationer.

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu