Supervision styrker fagligheden og det psykiske arbejdsmiljø

Supervision til medarbejder

Supervision – med udgangspunkt i dig som medarbejder

Udgangspunktet er dig selv som professionel, og hvordan du befinder dig i og omkring din opgaveløsning. Der er stor fokus på tryghed i gruppen, så supervisionen bliver inderlig og intens uden at være terapi. Der er tavshedspligt i gruppen, så det der bliver talt om,  forlader ikke rummet.

Formålet er, at du som supervisant føler dig hjulpet i din egen faglighed, i relation til dine egne kompetencer, værdier og problemstillinger. Naturligvis med udgangspunkt i, at du som medarbejder fungerer bedst muligt.

Hvem bestemmer, hvad der må tales om?

Hvis du er så heldig, at få supervision på din arbejdsplads, er det din arbejdsgiver, der lægger linjen for, hvad der må tales om. Som regel er det faglige problemstillinger, der må tages op i supervisionen. Det er altså ikke dine egne private problemstillinger, der kommer op her.

Hvordan foregår supervision?

Supervision vil altid modsat terapi have det faglige arbejde som udgangspunkt. Supervisionen kan desuden bestå af korterevarende undervisning i eksempelvis samtaleteknik, samtalens opbygning, psykologiske temaer og konflikthåndtering.

Det er min erfaring, både med mine 24 år som socialrådgiver og mine 10 år som personaleleder inden for både det offentlig og et private at rigtig mange medarbejdere har svært ved at finde den professionelle distance, netop balancen mellem det private, det personlige og det professionelle. Kunsten er at være bevidst om disse 3 P’ere i måden som man bruger sig selv på i sit arbejde, og hvor man selv skal formå at sætte grænsen i mellem det private og det professionelle.  Det er når grænserne overskrides at man er i risiko for at brænde ud. Det er noget af det som jeg blandt andet arbejder med i supervision.

Under supervisionen er det vigtigt, at supervisanderne deltager aktivt med refleksion og udveksling af ideer, der kan hjælpe den enkelte og gruppen videre. Supervision er en metode, hvor supervisanderne i sidste ende selv finder svarene.

Det vil ofte være en fordel, at deltagerne på forhånd har forberedt et emne til supervisionen. Men ved behov kan der også tages udgangspunkt i aktuelle udfordringer, og netop arbejde med at få klarhed over, hvori problemet egentlig består.

Jeg tilbyder supervision til personale, både enkeltpersoner og grupper, som arbejder indenfor områder med omsorg og relationer samt det socialfaglige område.

Hvad kan I tage med til supervision :

  • Er I et nyt team, som skal finde vejen til dels metodefrihed og dels ensartethed?
  • Er I udfordret af de komplekse sager? Er der behov for sagssupervision?
  • Er der samarbejdsvanskelighed i dit team? Er snitfladerne klare?
  • Kan det være svært at holde den professionelle distance?
  • Er balancen mellem at hjælpe klienten og det at passe på sig selv svær?
  • Når man arbejder med modstand – hvordan kan I arbejde med det ?
  • Når ansvaret ”hopper” over på dine skulder
  • Har du en følelse af, at du ikke slår til fagligt ?

Hvor lang tid er et supervisionsforløb?

Typisk aftaler vi et år af gangen, med 3 sessioner pr halve år, andre gange er det et mere intensivt forløb.

Supervision er en tidsbestemt, kontraktligt baseret, problemafklarende, udforskende og handlingsudviklende læreproces, hvor en faglig kompetent person hjælper en anden til øget kompetence ved at integrere faglige problemstillinger eller viden.
Via supervision kan du – eller I – opnå at få klarhed, som igen kan hjælpe med at dæmpe stress samt sænke risikoen for udbrændthed

Vi går ikke på arbejde for at få det godt, men det gør da ikke noget, at vi har det godt, mens vi er på arbejde. derfor er supervision et meget vigtigt redskab.

Ønsker du at indgå en aftale – så er du velkommen til at kontakte mig.

 

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu