Om mig

Om Anette

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder

Jeg er oprindelig uddannet socialrådgiver tilbage i 1993 og har altid været optaget af, hvad en god samtale kan give. Jeg har specialiseret mig indenfor det socialfaglige felt, livgivende samtaler, kommunikation og ledelse. Min psykoterapeutiske uddannelse er psykodynamisk og relationsorienteret. Og min terapeutiske tilgang er oplevelsesorienteret.

Jeg har altid været optaget af relationer, og det at kunne være sig selv sammen med andre.

Jeg ser på vækst og udviklingspotentialet i højere grad end på “fejl” og mangler. Og jeg interesserer mig for årsager og grunde til, at mennesker ikke trives. Jeg tror på, at hvis man vil forstå et fænomens natur, må man se på fænomenets oprindelse og udvikling. Så jeg kigger bagud for at forstå, og jeg ser fremad for at skabe udvikling.

I samtalen kigger vi på det indre og det indre ud i det ydre, og hvordan du formår at stå ved dig selv. Igennem samtalerne skabes der udvikling og forandring hos dig. Jeg er optaget af at kunne arbejde med det hele menneske, ung som gammel, den enlige, parret eller familien og med de udfordringer, som viser sig i vores relationer. Vi kommer som det hele individuelle menneske, og det er i relationerne – uanset om det er i arbejdslivet, fritidslivet eller privatlivet – at vi mødes. Og det, som ofte er så svært, er netop, hvordan vi kan være os selv sammen med andre. Det er jeg optaget af.

Jeg er generelt optimist. Jeg har troen på, at tingene falder godt ud, idet jeg er god til at se muligheder selv i den sværeste situation. Jeg har erfaring for, at jeg på en kompetent og alsidig måde formår at relatere mig til og påvirke vidt forskellige mennesker i mange forskellige sociale sammenhænge. Det, som betyder allermest for mig i alt, hvad jeg foretager mig, er omsorg og omtanke på rette tid og sted.

Uddannet psykoterapeut

Bag mig har jeg den 4-årige uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus. Jeg er trænet i psykologiske teorier og behandlingsmetoder og har en del praktisk erfaring.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforeningen. For at blive medlem af denne forening, skal man eksempelvis selv have modtaget 250 timers egenterapi. Jeg arbejder under foreningens etiske regler herunder bl.a. reglen om tavshedspligt.

Intensiv terapi og supervision

Som led i min uddannelse har jeg selv gennemgået et intensivt terapeutisk forløb. Jeg har over 300 terapitimer og over 200 supervisionstimer bag mig.

Jeg modtager løbende supervision hos blandt andre psykolog Kim Nygaard, og desuden deltager jeg løbende i supervisionsgrupper for psykoterapeuter. Jeg dygtiggør mig løbende gennem kurser og efteruddannelse. Blandt andet inden for parterapi ved Hanne Hostrup og Jette Simon, samt om ledelse inden for neuroaffektiv ledelse og ledelse inden for socialt arbejde.

Forudsætning for god og professionel terapi

En forudsætning for god og professionel terapi er, at din terapeut er empatisk og i stand til at forestille sig, hvordan det er at være i dine sko uden at gå helt over i dem og lade sig påvirke af dine følelser. Når du går i psykoterapi, er det dine behov, der er i centrum – ikke psykologens eller psykoterapeutens. Så derfor er det vigtigt, at din terapeut kender sig selv indgående og er i stand til at skille tingene af, så det bliver ved med at være dig, som er i centrum og den vigtigste i samtalen. Det bestræber jeg mig på at leve op til.

Jeg møder mine klienter med åbenhed og nysgerrighed på en støttende og udfordrende måde og med nærvær og kontakt. Jeg er ikke tilhænger af, at bruge én bestemt metode. Jeg arbejder mere med at møde den individuelle, parret, gruppen eller familien, og med udgangspunkt i det, de har brug for, aftaler vi retningen for forløbet. Nogle gange arbejdes der med en helt konkret problemstilling, mens andre kan have et ønske om mere at gå ind i en proces, hvor der på forhånd ikke er en klar vej.

Og min måde at arbejde på er selvfølgelig også præget af mine efterhånden mange års praksis erfaring og mit professionelle virke, hvor jeg bringer mine fag-personlige kompetencer i spil i vores møde.

Hvor finder du mig

Du finder mig i min private praksis i det midtjyske, i et naturskønt område mellem Århus, Silkeborg og Horsens. Og jeg har desuden lokaler i Skanderborg.

Erfaringer

Kompetencer:

  • 4-årig godkendt eksamineret uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut i Århus
  • certificeret anerkendende systemisk coach
  • certificeret til anvendelse af erhvervspsykologisk coaching og testredskab “Profilen”
  • kvalificeret til at varetage uddannelse og certificeringsforløb i erhvervspsykologisk dialog redskab “Profilen” og test for medarbejdere
  • diplomuddannelse i ledelse
  • efter-uddannelse i den systemiske metode
  • uddannet socialrådgiver fra den Sociale Højskole i Kbh. 1993

Sideløbende med min ledelse har jeg i alle årene arbejdet med mennesker, som har været slået ud af kurs på grund af personlige kriser, helbredsmæssige udfordringer og begrænsninger, nogle har mistet fodfæstet på arbejdsmarkedet, og andre har mistet troen på sig selv. Og andre som har haft et ønske om personlig udvikling.

Baggrund:

Børne- og familiearbejde
Fagligt har jeg en bred erfaring både med børne- og familiearbejde.

Beskæftigelsesområdet som medarbejder og som leder
Og fra mange år indenfor beskæftigelsesområdet både som medarbejder og som leder.

Uddannelse og komtenceudvikling
Jeg har i en årrække arbejdet som uddannelses- og udviklingskonsulent med uddannelsesaktiviteter og kompetenceudvikling for medarbejdere ansat ved blandt andet jobcentre eller kompetencecentre over hele Danmark.

Sorg og krise ved Kræftens Bekæmpelse
Sideløbende har jeg arbejdet med sorg og krise ved Kræftens bekæmpelse, hvor jeg er terapeut.

Certificering, -forløb og profil tilbagemeldingssamtaler
Endvidere er jeg certificeret og medudvikler af den erhvervspsykologiske test GPPI, nu “Profilen”. Jeg har i en årrække udviklet og afholdt certificeringsforløb og har givet over 1000 profil tilbagemeldingssamtaler.

Personaleledelse og personaleudvikling
Yderligere har jeg 10 års erfaring som leder både i private og offentlige virksomheder, hvor kernen er personaleledelse og personaleudvikling.

Gruppedynamikker, arbejdsrelationer, trivsel og samarbejdsproblematikker
Jeg har derfor naturligt arbejdet meget med gruppedynamikker, arbejdsrelationer, trivsel og samarbejdsproblematikker.

Vil du gerne indlede et samarbejde med mig, er du velkommen til at kontakte mig.

Kontakt mig i dag!

Har du et akut behov eller et ønske om et forløb, så kontakt mig!

Ring til mig på +45 30 60 46 87

Send mig en besked

Anette Messerschmidt Søgaard

Psykoterapeut MPF, socialrådgiver og personaleleder
“Marielyst”
Trimmelbanken 18
Træden
8700 Brædstrup
Thrane.nu